Beseda Po stopách předků Digitální archiv nejen ve službách genealogie Mgr. Ladislav Míča, Ph.D.

Čas: 17.00

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Hledáte informace o svých předcích, zmizelou tvář své obce a jejího okolí, zajímáte se o kronikářské zápisy, dobové fotografie, o písemnosti mapující historické události? To vše a mnohé další přináší Digitální archiv Zemského archivu v Opavě. Tato webová aplikace umožňuje rychlé a snadné vyhledání potřebných informací z široké škály archivních pramenů, jejichž digitální podobu si můžete prohlížet z pohodlí domova. Ladislav Míča, historik a archivář Státního okresního archivu Šumperk, Vás seznámí s prostředím Digitálního archivu; výklad doplní o praktické ukázky, během nichž na vybraných příkladech demonstruje, jaké archiválie je možné využít při sestavování rodokmenu.