Benefiční prodejní výstava na pomoc Ukrajině

Výstava bude zahájena vernisáží 2. 4. v 16.00 hodin

 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, Městská knihovna T. G. Masaryka

Šumperk a Charita Šumperk se rozhodly spojit a uspořádat společně

s umělci se vztahem k regionu a spřátelenými umělci benefiční

výstavu, jejíž celkový výtěžek bude využit pro přímou pomoc

uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Šumperku a okolí, na

nákup školních potřeb pro jejich děti, zaplacení obědů ve škole aj.

Peníze nebudou poslány na konto žádné nadace, ale ve spolupráci s


Charitou Šumperk pomohou na Šumpersku konkrétním rodinám.

Dobročinnou akci se rozhodlo podpořit a svá díla bez nároku na

honorář daruje více než třicet umělců. Jejich díla si můžete

prohlédnout, zakoupit, a tak pomoci od 2. 4. do 1. 5. v šumperském

muzeu.

Jan Barančík – Lubomír Bartoš – Anna Boček Ronovská –

Jan Byrtus – Michal Cikryt – Alena Crhonková – Veronika

Fousová – Renata Grauová – Guna Halama Leite – Jiří

Hauschka – Klára Hošková – Günter Hujber – Tomáš

Janíček – Hana Janíčková – Jaromír 99 – Eva Karásková –

Aleš Kauer – Nikola Kočí – Ondřej Kotinský – Jana

Kotschová – Miroslav Koval – Anežka Kovalová – Věra

Kovářová – Dagmar Koverdynská – Romana Krestýnová –

Jiří Krtička – Jaroslav Minář – Michal Navrátil – Ivo

Netopil – Michal Ožibko – Josef Pavlíček – Zdeňka

Rambousková – Pavel Ramert – Anna Stejskalová –

Antonín Suchan – Marek Suchan – Irena Šafránková –

Jindřich Štreit – Bohumil Teplý – Martina Trchová – Petr

Válek – Milan Valenta – Dana Vilišová

 


Děkujeme za velkorysou podporu všem umělcům a v případě

již zesnulých autorů jejich dědicům.