Beseda: Petr Pavel – armádní generál ve výslužbě

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstup zdarma

Armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České

republiky a předseda vojenského výboru NATO. Za své služby získal mnoho českých i

mezinárodních vojenských vyznamenání. Dnes se věnuje přednáškám a besedám s

občany. Na jaře 2020 založil iniciativu Spolu silnější, nejprve ve formě sbírky, která

pomáhá lidem v první linii boje s epidemií a těm, na které krize dopadá nejhůře. Později

dal s experty dali dohromady doporučení pro lepší zvládání krizí a nyní usiluje o

důkladnou revizi krizového řízení naší země. Snaží se jít příkladem v aktivním

občanství a dobrovolnictví.

Při besedě v knihovně budeme možné s panem generálem mluvit i o současné složité situaci na Ukrajině.