Z Drozdovské Pily do Finska aneb O síle lyriky : Alena Crhonková a Michal Švec

Literární seminář

Přednáší PhDr. Marie Brožová

Termín: 5.4. Čas: 18.00

Místo: Malý sál Vstupné: 50 Kč

 

Příběhy cest ( A. Crhonková, s. 71): „ Sedím dole a dívám se na nepravidelný ovál

nebe – všude se stýká s vrcholky kopců, se stromy. Je to prostor mé duše, je to můj

domov. Ne dům, ale celé místo vymezené nebem. Takhle se to, co rozumím slovem

„domov“, blíží asi nejvíc domovu pravému a pradávnému, domovu, který není z tohoto

světa, který ale v tomto světě hledáme a budujeme, jako odraz té platónské ideje, jako

místo, odkud se můžeme vymezovat vůči světu a vesmíru, odkud obojí můžeme

poznávat. A kde utváříme sami sebe ve vztahu k obojímu.“

Bílé přeludy na vlnách (antologie finské lyriky, editor a překl. M. Švec, 2020) – 200

básní, 74 básníků, 12 překladatelů – E. Leino: „Jdu hájem pod strání za snem, / když tu

tajemství uvidím, / tak křehké a divukrásné,/ pod zeleným listovím.“(1896)

Večera se zúčastní i Michal Švec, který promluví o své překladatelské práci.