Tváře krajiny - cyklus noeticko-cestopisných přednášek 4. díl: Tvář oduševnělá Ivoš Müller

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstupné: 50 Kč

Od poutníka k poustevníku je jedno písmenko – jak blízko jsou si tito muži ve

skutečnosti? Otiskuje poutník svou duši do krajiny, anebo se do jeho nitra vlévá

oduševnělá tvář přírody? Vrásky úvozů, linie horizontů, ptačí hlasy. Kroky krajinou

jako korálky v růženci.

Krajina a povolání: vybírám si já krajinu, anebo si krajina přivolává mě? Kdo si koho

táhne na zlaté nitce? Lákavost obzorů a vábení divočiny.

 

Oduševnělá tvář odkryje tato témata:

  • krajina & synové, synové krajiny,

  • kanadský indián, syn Matky Země,

  • za kytičkami na jižní Moravu,

  • poustevníkem na Pytláku,

  • Malá Fatra – Zdeněk a tuleni,

  • a další, co zrovna našmátráme v útrobách batohu.