Seminář Moderní dějiny - Příběh českého skautingu - Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstupné: 50 Kč

V dubnovém pokračování semináře moderních dějin si odpočineme, alespoň částečně, od politických a válečných dějin. Představíme si tentokrát historický vývoj největší mládežnické organizace u nás od svých počátků na začátku 20. století až po současný stav. Projdeme si období rozkvětu skautského hnutí za První republiky, trojnásobný zákaz skautingu a následné obnovy, příběhy skautů během obou světových válek i v období komunistické diktatury. Připomeneme si významné skautské osobnosti, originální vynálezy a zajímavé historické souvislosti existence hnutí, které má v současné době skoro sedmdesát tisíc aktivních členů.