Seminář Moderní dějiny - Rozpad Sovětského svazu a jeho důsledky

Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00

Místo: Velký sál Vstupné: 50 Kč

V závěrečném díle cyklu přednášek z moderních dějin pro veřejnost se zaměříme na zásadní změny, které přinesl zánik SSSR. Shrneme si nejprve příčiny a průběh této dějinné události, abychom si následně popsali vznik mnoha nástupnických států s komplikovanými vzájemnými vztahy. Rozpad SSSR se stal základem pro řadu dalších konfliktů, které ovlivňují i naši velmi aktuální současnost, a je tedy velmi užitečné se v této složité problematice dobře orientovat. Pobaltí, kavkazské státy, Čečensko, Moldávie, Podněstří, Kazachstán, Gruzie, Osetie, Ukrajina, Krym, národnostní problematika... mnoho a mnoho témat k zamyšlení.