Jaromír Roller - Fotografie

Výstava černobílých fotografií, které zachycují především lidi v různých městech Evropy.

Fotografie vznikaly na Rollerových výletech za hudbou.