Bosch - Dalí - Děti

Výstava prací dětí navštěvujících výtvarný kroužek v Městském důmě dětí a mládeže.