Komiks 05

Výstava prací Vladimíra Bicana, Lubomíra Hlavsy, Václava Roháče + ybraných prací 1.ročníku dětské komiksové soutěže ve Vlastivědném muzeu