Setkání nevládních neziskových organizací Šumpersk

Cílem setkání bylo vzájemné představení neziskových organizací Šumperska a příprava na prezentaci neziskových organizací v rámci akce 30 dnů pro neziskový sektor.

Úvodem vystoupily s krátkým programem děti ze Speciální základní školy SCHOLA VIVA.