Město čte knihu

1.ročník literárního a filmového festivalu.

Čtení z knihy Vladimíra Kornera

Zánik samoty Berhof

V termínu 10. – 16.listopadu 2005 pořádá město Šumperk spolu s Městskou knihovnou, DDM Vila Doris a kinem OKO literární a filmový festival.
MĚSTO ČTE KNIHU.
Vzorem při jeho pořádání je několikaletá dobrá zkušenost s obdobnou akcí v partnerském městě Bad Hersfeldu.

Cílem je připomenout prostřednictvím vybraného díla krásné literatury význam knihy obecně, ale také připomenout témata, ke kterým je třeba se čas od času vracet.
Pro festival Město čte knihu jsme vybrali novelu Vladimíra Körnera Zánik samoty Berhof. A to nejen s ohledem na 60. výročí konce 2.světové války, které si v tomto roce připomínáme. Pravý důvod je krásně vystižen v citátu z doslovu Zdeňka Davida k novému vydání Körnerovy knihy, která vyjde v nakladatelství Veduta ještě před zahájením festivalu:
„Novela Zánik samoty Berhof je bezpochyby dílem nadčasovým, dokládajícím jedinečnost Körnerových próz. Můžeme ji chápat jako jednu z autorových variací na válečné téma. Jako svědectví o tom, do jaké míry je jedinec, konfrontovaný tváří v tvář s konkrétními dějinnými událostmi, schopen vybojovat si ve světě plném nejistoty a zmatků právo na vlastní štěstí. Körner tak nepřímo vede čtenáře k zamyšlení se nad vlastním životem, jeho smyslem a potřebou jeho plnohodnotného prožití.“

Čtení knihy na pokračování by mělo mít charakter setkání, zastavení, zamyšlení .. Číst se bude postupně v kulturních institucích města za účasti významných osobností kultury, společenského života, studentů z našeho města a samozřejmě také muzikantů, kteří čtené slovo doplní hudbou a zpěvem.

V době festivalu Město čte knihu si Körnerovu knihu můžete nejen koupit v knihkupectví nebo poslechnout na jednotlivých večerech čtení, ale třeba i vypůjčit v knihovně, ale také – pro prezenční využití v některé ze šumperských kaváren nebo klubových zařízení. Tato myšlenka opět vychází z Bad Hersfeldské zkušenosti a my bychom ji rádi vyzkoušeli i v našich podmínkách. V současné době se obracíme na potenciální spolupořadatele s nabídkou stát se místy, které se k festivalu touto formou připojí.

Součástí akce Město čte knihu bude také přehlídka filmů Vladimíra Körnera v kině OKO, do které budou zařazeny vzácné tituly z filmového archívu (Čas jeřabin, Deváté jméno, Údolí včel, Adelheid, Zánik samoty Berhof) i nejnovější filmy (Pramen života, Krev zmizelého).