Aleš Kauer: Kresba v poezii Poezie v kresbě

Vernisáž výstavy s autorským čtením poezie

Aleš Kauer (*1974 - Zábřeh)

Básník, amatérský výtvarník a grafik vystudoval Střední odborné učiliště v Šumperku. Vystavuje od roku 2000. U zrodu jeho umělecké činnosti stály tři osobnosti s vzácně shodnými iniciálami "M. K.". Básník Miroslav Kubíček, popularizátor mladé poezie Mirek Kovářík a významný český výtvarník Miroslav Koval.

Autor dosud vydal tři básnické sbírky: NEPATRNĚ 2002, SLOVA RYBÍCH KŮSTEK (rybí leporelo) 2004 a V HAIKU MEZI PLATANY (výtvarně - poetické intermezzo) 2005. Především u dvou posledně jmenovaných sbírek byl kladen důraz na větší provázanost textu s obrazem. Ilustrace k těmto sbírkám tvoří páteř budoucích výstav. Autor se úspěšně účastní nejrůznějších literárních soutěží. Následuje pozvání do Českého rozhlasu 2 Praha moderátorem Mirkem Kováříkem, kde v pořadu Zelené peří proběhlo čtení jeho poezie.

Výtvarná a grafická činnost Aleše Kauera se dělí do dvou proudů. Je to výše popsaná ilustrace vlastních textů. Nevyhýbá se ani ilustraci cizí poezie např. Rimbauda, Arpa, Kubíčka. Druhý proud jeho výtvarné tvorby je poněkud kritičtější. "Nápadný nápor komerce a nenápadné pohřbívání ducha" - řečeno jeho slovy v něm roku 2004 vyprovokoval sérii obrazů pod souhrnným názvem Kódy - symboly, piktogramy, recyklace. Obrazy hemžící se čárkovými kódy, odpadkovými koši, šipkami a podobnými symboly, které se snaží posunutím významu nastavit zrcadlo dnešní konzumní společnosti. "Jak na nebi/jak bahně" cituji verše z autorova obrazu, které lapidárně pojmenovaly marast ve kterém se dnešní člověk nachází. Cyklus byl již vystaven v Brně, Šumperku a příští rok má putovat na sérii výstav FASTFOOD - věnované životu v konzumní společnosti, organizované pražskou galerií Altán Klamovka. Jako grafik se uplatňuje při návrzích plakátů, básnických sbírek. Aleš Kauer je též nadšeným ochotnickým hercem a převážně si svou poezii na vernisážích interpretuje sám.
Krištof Bohdan

 

Fotogalerie