Andrea Banková, Linda Vondrušková: Krajina

Andrea Banková a Linda Vondrušková jsou studentky 4. ročníku
Střední uměleckomanažerské školy v Brně. Tato škola se zaměřuje na obor provoz a řízení kulturních subjektů. Ředitel školy Josef Čadík je zároveň i majitelem Kinematografu bratří Čadíků, se kterým vystupuje po celé Evropě.
Jedenkrát v týdnu na škole probíhá celodenní hodina výtvarného,
hudebního, dramatického a multimediálního vyučování v ateliérech.
Andrea a Linda studují výtvarné umění. Jejich vyučujícím je profesor Libor Sigmund, který tento předmět učí i na jiných středních školách.
Dívky se zúčastnily výstav, například v nemocnici na Žlutém kopci v Brně, kde výtvarné práce studentů sloužily pro potěšení pacientů postižených leukémií, dále v brněnském hospicu.

Výstava v Městské knihovně Šumperk je součástí praktické maturitní práce čtvrtého ročníku. Obrazy jsou výsledkem celoroční práce na střední škole, zabývají se hledáním rytmu především v krajině.
Spolužáci z jiných ateliérů mají na výběr uspořádat různé další akce, jako
jsou například koncerty, divadelní představení, ale i výstavy v různých jiných
městech. Po celý rok se tak uskutečňují výstavy a další aktivity žáků školy jak ve veřejných, tak i v soukromých prostorech.


Odkaz na Střední uměleckomanažerskou školu v Brně najdete na adrese: www.ssum.cz

 

Fotogalerie