Jiří Havel - Krkonoše Broumovsko

Zahájení fogografické výstavy s besedou s diapozitivy Ing. Jiřího Havla "Z cest národními parky".

Na vernisáži výstavy vystoupily Kytary DDM Vila Doris.