Pozvání do Šumperka - Zaproszenie do Szumperka

Městská knihovna Šumperk uspořádala v knihovně v Nizse informativně-fotografickou výstavu o historii a současnosti Šumperka.