Pavel Borovička - beseda

Autor besedoval se studenty středních škol zejména na téma sekty satanských bohů.