Kamil Čáp a Dětské centrum Vikýřovice

V rámci projektu Když bariéry nejsou překážkou II. proběhlo zahájení výstavy fotografií a kreseb a zároveň bylo představené Dětské centrum - ústav sociální péče Vikýřovice, které slouží uživatelům s mentálním postižením různého stupně a s přidruženým tělesným postižením. Součástí akce byl i prodej drobných výrobků klientů centra Vikýřovice. Výtěžek sbírky byl použit na podporu rozvoje jejich zájmové činnosti. Na vernisáži vystoupili klienti z Ústavu sociální péče Paprsek Olšany se svým pirátským tancem. Součástí byla i bohatá tombola.

Narodil se v Šumperku 14. 2. 1979. Po skončení základní školy nastoupil na Střední odbornou školu památkové péče v Šumperku. V té době onemocněl a nemoc mu neumožnila dál ve studiu pokračovat. Od roku 2000 Kamil navštěvuje Dětské centrum Vikýřovice, většinou se věnuje ručním pracem a kreslení. V celostátní soutěži „Cesta Mráčkového dráčka“ získal 3. místo za obrázek „Stromy na podzim“. Diplom mu udělila Nadace Partnerství v Praze.
Spolupracuje také s Barevným světem Praha, kde podle jeho návrhu zhotovili a zasílali vánoční a novoroční přání na rok 2010.

 

Fotogalerie