Anežka Kovalova: Grafika i rysunek

Výstava Anežky Kovalové v Knihovně Wl.Broniewskiego v Nyse.

Vernisáž za přítomnosti autorky byla příležitostí k setkání se zájemci o výtvarnou tvorbu

GRAFIKA I RYSUNEK ANEŽKY KOVALOVEJ
Grafika a kresba Anežky Kovalové
Stejnojmenná výstava sobotínské výtvarnice Anežky Kovalové byla zahájena 10.května 2007 v čítárně městské knihovny v Nyse.
Práce této autorky v Nyse není neznámá; zdejší knihovna má ve svých fondech mimo jiné Severomoravské pověsti a zkazky od Bohuslava Indry, které Anežka Kovalová ilustrovala a které si půjčují např. studenti zdejší katedry bohemistiky. Jedna ze souboru ilustrací, které nyská knihovna získala v roce 2002 v dobročinné dražbě ve prospěch odstranění následků povodní, byla publikována v souboru reprodukcí, vydávaném knihovnou na podporu své činnosti pod názvem Cegielki… Paní Anežku Kovalovou proto v Nyse uvítali jako dobrou známou.

Výstava je výsledkem snahy spolupracujících knihoven představit autory regionu, se kterými se mohou čtenáři knihoven seznámit např. prostřednictvím publikací, které si obě knihovny vyměňují. V posledních letech knihovna v Nyse představila výtvarné práce Petra Válka, fotografie Ivo Netopila a Františka Pavlíčka. V šumperské knihovně naopak vystavovali fotograf Kazimierz Staszkow, autor řady publikací, z nichž se některé nachází i ve fondu šumperské knihovny, nebo mladá výtvarnice Anna Zych.

 

Fotogalerie
Příprava výstavy
Procházka po Nyse