MÚJ DĚDEČEK BYL LEGIONÁŘ

Beseda s autorkou knihy PhDr.Hanou Jarmarovou, ředitelkou Státního okresního archívu Šumperk, bude doplněna o nové, v knize nepublikované fotografie a poznatky o historii Československých legionářů okresu Šumperk v letech 1914 - 1920.

 

Fotogalerie
Autorka knihy PhDr.Hana Jarmarová
Ředitelka knihovny představuje knihu, o které bude řeč