K návštěvě dvou knihoven bude stačit jedna legitim

Zkušební provoz společného výpůjčního systému bude zahájen právě v týdnu knihoven. Od počátku října můžete přijít se svou čtenářskou legitimací do obou šumperských knihoven.

Městská knihovna Šumperk na ul.17.listopadu vede evidenci výpůjček a čtenářů prostřednictvím programu Kpwin SQL, jehož součástí je on-line katalog knih a všech dalších dokumentů, které vlastní. Katalog je vystaven na adrese www.knihovnaspk.cz a zájemce si může s jeho pomocí odkudkoliv zjistit, zda knihovna vlastní ten či onen titul a současně se dozví, zda je či není kniha půjčena. Registrovaní čtenáři knihovny si mohou navíc prostřednictvím internetu půjčené knihy sami rezervovat či prolongovat.
S pomocí grantu Ministerstva kultury ČR bude do stejného systému zapojena také Městská pobočka knihovny Sever na Temenické ulici, která dosud používá starší verzi automatizovaného systému.
Počátkem října budou výpůjční protokoly knihoven na 17.listopadu a na Temenické ul. sloučeny do jedné databáze.
Jaká změna tím nastává pro čtenáře obou šumperských knihoven?

• K návštěvě jedné nebo druhé knihovny bude stačit pouze jedna legitimace. Čtenáři knihovny v hlavní budově na ul.17.listopadu si na svoji legitimaci mohou půjčovat v knihovně Sever, stejně tak mohou přijít majitelé legitimace knihovny Sever do hlavní budovy bez dalšího poplatku a další administrativy.
• Noví čtenáři dostanou legitaci, která bude platit pro obě knihovny.
• Informace o tom, zda je kniha momentálně volná či půjčena, bude on-line také pro knihy a časopisy pobočky Sever v katalogu na stránkách www.knihovnaspk.cz. Čtenářům se tím rozšíří možnost získat žádaný titul, což může být výhodou např. pro studenty, zájemce o naučnou literaturu, časopisy.
• Možnost navštívit obě knihovny ocení i čtenáři beletrie, protože knihovní fondy obou knihoven se do určité míry liší a ti, kteří čtou pravidelně a často, mohou mít tituly ve své knihovně již přečtené…