Středověký Novgorod

Beseda s historičkou Katedry slavistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jitkou Komendovou a rusistou Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha Michalem Řoutilem
o unikátních nálezech písemných dokumentů a o dějinách významného ruského středověkého města, doplněná promítáním francouzského dokumentárního filmu Novgorod – dopisy ze středověku (Marc Jampolsky, 2004).

 

Fotogalerie