Památné stromy na Kroměřížsku

Mgr. Kamil Navrátil
se narodil 30.1.1965 v Šumperku a po základní škole zde absolvoval gymnázium. Magisterský titul získal na Pedagogické fakultě UP Olomouc v oboru tělesná výchova – biologie. Po vysoké škole krátce nastoupil v Střední škole zemědělské v Šumperku a po dvou letech přešel na Obchodní akademii do Kroměříže, kde působí dodnes.

V roce 1986 vstoupil do Českého svazu ochránců přírody v Olomouci a od toho okamžiku se začíná aktivně podílet na ochraně přírody a krajiny v rámci aktivit tohoto celorepublikového sdružení. V roce 1993 zakládá vlastní organizaci ČSOP Planorbis v Kroměříži, kde je od počátku předsedou. Kromě praktických činností (čištění mokřadů, spolupráce na údržbě soustavy rybníků Na Stráži u Kroměříže, vysazování raků do připravených lokalit, monitoring a základní výzkum, spolupráce s MěÚ Kroměříž na vytvoření biocentra Hráza) se čím dál více orientuje na ekologickou osvětu a environmentální výchovu v rámci regionu, a to zejména pro školy, ale i další instituce (Knihovna Kroměřížska, Město Kroměříž). Realizuje celou řadu projektu podporovaných MŽP ČR, MŠMT ČR, KÚ Zlínského kraje, Nadace partnerství apod., které se zaměřují především na cykly přednášek, semináře, výstavy, instalaci naučných stezek v regionu, exkurze do zajímavých lokalit.

V roce 2004 získává organizace Planorbis Kroměříž ocenění od odboru školství Zlínského kraje za činnost v oblasti environmentální výchovy. V tomto roce se stává Kamil Navrátil členem Komise pro EVVO Zlínského kraje a od roku 2006 také předsedou Severomoravského sdružení ČSOP Valašské Meziříčí, které v rámci svých velmi výrazných aktivit na Valašsku realizuje také dvouletý projekt podporovaný ESF s názvem Valašské centrum pro udržitelný rozvoj.

Kromě řady brožur vydávaných ČSOP Planorbis (zpravodaj Locus, edice Průvodce) publikuje své články na www.naucnastezka.cz, což je dlouhodobý projekt kladoucí si za cíl vytvořit kontaktní místo nejen pro prezentaci naučných stezek v ČR, ale i pro textovou a fotografickou činnost a vytváření podkladových materiálů pro školy, které se hlásí k myšlence trvale udržitelné společnosti. Tento komplexní projekt se však prozatím rozbíhá.

Z ostatních zájmů je podstatná spolupráce s hudebními skupinami Zabillow a Black Trip, kde se angažuje kromě řady manuálních činností především jako grafik a fotograf. Je ženatý a má dvě dospívající děti.

 

Fotogalerie