Moje kniha

výstava prací ze stejnojmenné soutěže, kterou uspořádala Svazková škola Údolí Desné v Rapotíně

Jak rosteme s knihou aneb
projekt – Moje kniha na svazkových školách Údolí Desné.

„ Cílem pořadatelů bylo přitáhnout žáky k četbě, poskytnout jim možnost realizovat se nejen literárně, ale i výtvarně a umožnit jim prožít svých „pět minut slávy“. Tak jako celá odborná veřejnost i my jsme si lámali hlavu nesporným faktem, že mládež v dnešní době málo čte a o knihy nejeví patřičný zájem. My jsme přistoupili k tomuto problému z opačné strany“, sděluje zástupce pořadatelů Mgr. Jana Rozsívalová. „Děti měly za úkol vytvořit svou vlastní knihu. Záměrně nebyly omezovány rozsahem, tématem nebo tím, zda mají být texty původní. Zpočátku se spíše počítalo s tím, že žáci si vyberou témata podle svých zájmů a vkusu, což znamená, že budou muset sáhnout po knihách, aby si shromáždili náležité informace. Ale to by nebyly děti, aby opět nepřekvapily svou přirozenou snahou vyniknout a svá dílka zpracovaly v některých případech přímo profesionálně. Postupně vznikaly knihy kreslené, převážně na prvních stupních, encyklopedické příručky podle zájmů dětí, objevily se i zdařilé kompilace oblíbených básní a povídek laděných do jednoho stylu či nálady, sborníky jazykolamů, citátů, vtipů. Cenným přínosem byly pak původní básně, příběhy, v jednom případě jsme museli vysoce ocenit spisovatelské schopnosti žáka osmé třídy, který napsal své vlastní pokračování oblíbeného Harryho Pottera. Absolutním vítězem se pak stala dívenka ze šesté třídy, která napsala poutavou a tajemnou historii jejich rodinného domu a vytvořila velmi originální vazbu.“
Soutěž probíhala v březnu - Měsíci knihy, výstavy žákovských prací proběhly na všech třech svazkových školách Údolí Desné. Jména výherců i s ukázkami z jejich prací se nalézají na školních webových stránkách www.zspetrov.cz (www.petrov.skolydesna.cz). Slavnostní vyhlášení výsledků 2.4. 2008 u příležitosti Dne dětské knihy v rapotínské škole bylo spojeno s uvedením muzikálu Hunohrad, jež byl zhudebněn a zrealizován opět dětmi na námět místní pověsti o vzniku mechových jezírek na Rejvízu v podání pěveckého sboru Loučňáček ze ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou. Z Rapotína se expozice žákovských knih přesunula do Muzea ruční papírny ve Velkých Losinách, kde se na nějakou dobu stala součástí výstavních prostor. Slavnostní vernisáž pro rodiče a širokou veřejnost se uskutečnila 23. dubna u příležitosti Světového dne dětské knihy. Další prezentace proběhne v Městské knihovně Šumperk u příležitosti Týdne knihoven 2008. Pořadatelé by rádi v dalším období rádi zorganizovali tento projekt ve větším měřítku a vyhlásili soutěž „Moje kniha“ i pro ostatní školy v regionu.


 

Fotogalerie