Město čte knihu Bohumila Hrabala Setkání

Čtvrtý ročník literárního a filmového festivalu


Ve čtvrtek 6.listopadu 2008 bude slavnostním podvečerem v divadle zahájen 4.ročník literárního a filmového festivalu MĚSTO ČTE KNIHU. Pořadatelé se letos rozhodli věnovat pozornost literárnímu odkazu a filmovému ztvárnění próz klasika moderní české literatury Bohumila Hrabala. Orientace na tohoto autora není tak úplně náhodou. Jestliže ještě před několika málo lety byly všechny Hrabalovy knihy těžko k mání a čtenáři je doslova hltali, dnes vlivem mnoha faktorů a mimo jiné také uspěchaností doby je postoj řady lidí k (nejen) této osobnosti vrcholné literatury obdobný. Hrabal? Znám. Viděl(a) jsem filmy, učili (učíme) se o něm atd…….Využíváme tedy formy festivalu a nabízíme obojí - zážitek z četby krásných, laskavých i sarkastických ale vždy moudrých textů i projekci filmů pěkně pohromadě.
Na úvodním večeru bude za účasti vzácných hostů a kmotrů knihy pokřtěna kniha Bohumil Hrabal: Setkání. Očekáváme přítomnost vzácných hostů: režiséra Jiřího Menzela, herce Františka Řeháka a fotografa Jindřicha Štreita, který novou knihu doprovodil svými fotografiemi. Vstup na tento večer je volný, nutné jsou ale místenky; budou od příštího týdne k dispozici v knihovně na ul.17.listopadu 6.
Výběr próz Bohumila Hrabala Setkání vydává u příležitosti festivalu Město čte knihu opět nakladatelství Pavel Ševčík VEDUTA Štíty s výstižnými ilustračními fotografiemi Jindřicha Štreita. Výběr byl veden cílem představit Hrabala těm čtenářům, kteří s tímto autorem ještě nemají větší čtenářské zkušenosti, anebo si chtějí připomenout kratší prózy především z ranného - pábitelského období . Tyto texty mohou oslovit i starší žáky základních škol a studenty, ale jistě stojí za připomenutí všem ostatním.
Číst se bude každý podvečer opět od 17 hodin v kulturních zařízeních města, a to s jedinou vyjímkou - happeningem, který se uskuteční v sobotu a bude spojen s jízdou vlakem a čtením v hospodě U tygra (v Loučné nad Desnou).. ..
Přehlídka filmů představí díla inspirovaná Hrabalovou prózou ze staršího období - Perličky na dně, Ostře sledované vlaky , Skřivánci na niti, Slavnosti sněženek, Příliš hlučná samota, ale také nejnovější film Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. Na jednotlivé čtecí podvečery budou opět navazovat filmová představení. Po zkušenostech z minulých let se však pořadatelé rozhodli posunout čas většiny filmů, aby byl vytvořen časový prostor pro literární podvečer a alespoň krátká přestávka mezi dvěma produkcemi. Také letos připravujeme bonus ve formě večera málo známé poezie Boh.Hrabala v podání Aleše Kauera (pátek).
Součastí festivalu bude výstava Ostře sledovaný Hrabal ze sbírek Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, která se bude konat v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Otevřena bude od 10.11. do 29.11. od úterý do pátku vždy od 10 do 13 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Zájemcům z řad návštěvníků výstavy bude nabídnuta možnost projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové Požehnaný prokletý básník Bohumil Hrabal. (DVD).
Na uspořádání festivalu se opět podílí řada pořadatelů a partnerů - město Šumperk, knihovna, DDM Vila Doris, kino OKO, Divadlo, Vlastivědné muzeum, Dům kultury, Gymnázium, Obchodní akademie, Základní umělecká škola.... Pořadatelé doufají, že kromě hlavních akcí proběhne řada dalších aktivit např. ve školách, klubech apod. Kniha Setkání bude opět k dispozici školám a nabídnuta zájemcům, kteří se přihlásí ke spolupráci s pořadateli festivalu do kaváren, klubů, kulturních a společenských organizací.

 

Fotogalerie