Potulná pohádková země Vítězslavy Klimtové

Zahájení výstavy loutek spojené s pořadem Vítězslavy Klimtové a Pavla Půty bylo odměnou Klubu dětských knihoven šumperské půjčovně pro mládež a knihovnici Jitce Sopperové za její aktivitu

Nejnovější prezentace výtvarných oborů VOŠ a SPŠ Šumperk, výstava, kterou jsme nazvali Kresba, malba, plakátová tvorba, je prakticky výhradně přehlídkou prací studentů nynějšího čtvrtého ročníku. Je jakýmsi průřezem, zprávou o dosavadní činnosti nejstaršího ročníku studentů oborů propagační grafika a průmyslový design. Některé z prací, které jsou na výstavě k vidění, vznikly již před téměř dvěma lety, jiné vznikly zcela nedávno, na konci školního roku nebo během prázdnin. Více než třicet vystavených prací má zachytit poměrně široké spektrum technik, stylů a tematických oblastí, kterými se studenti během posledních dvou let zabývali buď v rámci studia, nebo v rámci své vlastní individuální výtvarné činnosti. Najdeme zde práce provedené jak v tradičních malířských a kreslířských technikách, tak práce, které svým zaměřením nebo způsobem provedení spadají do oblasti grafického designu apod. Jsou zde kresby ryze studijní, i kresby, které se stylově odvolávají nejspíše někam do oblasti blízké konceptuálnímu umění. Za pozornost stojí kolekce vědeckých kreseb zvláště chráněných druhů zvířat a rostlin. Nevelkou, avšak kompaktní a výraznou skupinu prezentovaných prací tvoří návrhy plakátů k filmům a divadelním hrám, které studenti oboru propagační grafika vytvářeli jako klauzurní práci na konci třetího ročníku. Tato poslední jmenovaná skupina prací poukazuje na jakési až multifunkční zaměření studentů výtvarných oborů při VOŠ a SPŠ - mladí výtvarníci se zde představují nejen jako kreslíři nebo ti, kterým smysl pro řád, formu a kompozici není cizí, ale též jako zruční typografové.
Výstava Kresba, malba, plakátová tvorba nepatří sice mezi ony „velké“ výstavy (co do počtu prací), kterými se studenti výtvarných oborů v minulosti v různých městech bližšího i vzdálenějšího okolí prezentovali, určitě však stojí za zhlédnutí. R.Orel

 

Fotogalerie
Hosté přijíždějí
Muzikant Pavel Půta
Děti čekají na paní Vítěnku
Tady je