Studnice pověstí z moravských Sudet

Křest knihy pověstí Gustava Mikusche

Studnice pověstí z moravských Sudet
Die Sagen in den mährischen Sudetengegenden


Pověsti čtou: Aleš Winkler a Eva Moravcová
Hudební doprovod: Karel Kocůrek

Gustav Mikusch (*6.1.1842 Křenovice u Kojetína,  8.12.1916 Štíty)
byl významný pedagog, sběratel pověstí, německy píšící vlastivědný spisovatel a malíř. Působil jako učitel nejpve 10 let v Opavě, potom 2 roky v Olomouci a nejdéle jako profesor učitelského ústavu v Brně, kde byl oblíbeným a uznávaným pedagogem celých dvacet let. V Brně, stejně jako předtím v Opavě a Olomouci spolupracoval s místními kulturními organizacemi. Řadu let redigoval učitelský list Mährisches Schulblatt a přispíval do něj, několik ze svých pedagogických prací vydal i knižně. V roce 1877 se Mikusch oženil s Barbarou Schmidtovou, dcerou majitele textilní manufaktury v Šilperku, dnešních Štítech a tak se prohloubil jeho vztah k severní Moravě a Slezsku, daný už rodinnou tradicí. Kraj v podhůří Jeseníků pravidelně navštěvoval o školních prázdninách a věnoval mu také svůj literární zájem. Příspěvky posílal do měsíčníku pro literaturu a vlastivědu Moravia v Olomouci a do frývaldovského turistického časopisu Altvater. Po odchodu do penze v r.1891 se profesor Mikusch přestěhoval z Brna do Šilperku. Čile se zúčastňoval společenského a kulturního života městečka, ve volném čase se věnoval studiu historie, vycházkám do přírody a malování.
Jako milovník historie a moravský patriot se Mikusch po léta pídil po zajímavostech ze starých časů a sbíral lidová vyprávění a pověsti. Pečlivě je zapisoval jednak sám, jednak pro jejich sběr získával i další nadšence, hlavně z řad venkovských učitelů. Záznamy pověstí uveřejňoval jednotlivě v časopise Altvater, souhrnně je potom publikoval knižně s názvem Studnice pověstí /Sagenborn/, s podtitulem Sbírka pověstí z moravských Sudet. Knížku v roce 1892 vydal šumperský tiskař Franz Slawik.
Obnovené vydání pověstí Gustava Mikusche vychází po sto sedmnácti letech od původního vydání v české a německé verzi v nakladatelství Pavel Ševčík, Veduta Štíty. Německá verze knihy byla přeložena do současné němčiny s podporou Společnosti česko - německého porozumění a partnerského Bad Hersfeldu Holgerem Hamecherem, česká verze vychází v překladu Jiřiny Skřivánkové. Sbírku, která obsahuje pověsti z oblasti dnešního jesenicka, šumperska, bruntálska a okolí Libavé, ilustroval Václav Roháč. Zájemci o historii regionu se tak mohou seznámit s dílem jednoho z prvních sběratelů pověstí na Moravě. zd

 

Fotogalerie