Turistické zajímavosti pohraničí

Městská knihovna Šumperk
ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk,
Knihovnou W.Broniewskiego v Nyse
a Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
vyhlašuje

F O T O S O U T Ě Ž

Turistické zajímavosti pohraničí


Fotografie musí být pořízeny v okolí česko-polské hranice v oblasti
Králický Sněžník - Rychlebské hory - Zlatohorsko.

Soutěž je určena pro fotografy-turisty i pro turisty-fotografy z obou stran hranice.
Stáří zasílaných fotografií: maximálně 5 let.

Vytvořený fotografický soubor známých i méně známých míst dané lokality bude určen především k pořádání společných výstav českých a polských fotografů.

Soutěžní témata :
- Architektura
- Živá i neživá příroda
- Lidé v pohraničí
- Seriál

Věkové kategorie:
- do 20 let včetně
- nad 20 let

Formát a kvalita:
- černobílé i barevné fotografie na lesklém fotopapíře bez rámečku
- minimální délka kratší strany 18 cm

Počet fotografií:
- maximálně 5 ks
- seriál do počtu 4 ks bude považován za jednu fotografii

Označení fotografií na zadní straně:
- povinné – název snímku, přesné místo pořízení, téma, jméno, rok narození,kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa)
- nepovinné – typ fotoaparátu, objektiv, jak snímek vznikl…

Uzávěrka soutěže : 10.9.2009 do 17 hodin

Fotografie doručte do Městské knihovny Šumperk, 17.listopadu 6, 787 01 Šumperk.
Zasílanou obálku označte FOTOSOUTĚŽ.
Snímky vyhodnotí porota složená ze zástupců pořadatelů.