SLOVANÉ A ISLÁM

Přednáška Mgr.Michala Téry Ph.D. bude zaměřena na vztahy islámu a Slovanů od raného středověku až po současnost a to včetně fenoménu islámu slovanského

 

Fotogalerie