Výstava Dětský klíč

KDYŽ BARIÉRY NEJSOU PŘEKÁŽKOU 2011
V rámci třetího ročníku projektu Městské knihovny Šumperk se představí obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk a školy Pomněnka a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, které navštěvují mimo jiné i děti s diagnózou autismu. Zájemci se prostřednictvím výstavy i doprovodných akcí dozvědí více o diagnóze poruchy autistického spektra (PAS) a o problematice autismu

Zahájení výstavy výtvarných prací Tomáše Konyarika a Lucie Váňové
Při vernisáži bude promítnut krátký dokument, který natočila Česká televize o šumperské organizaci Dětský klíč.

Čtvrtek 31.3. od 9.00 hod. a 10.00 hod.
Přednáška pro střední školy se zdravotním a sociální zaměřením s promítáním dokumentárních filmů, věnovaných problematice autismu.

DĚTSKÝ KLÍČ se představuje.
V rámci třetího ročníku projektu KDYŽ BARIÉRY NEJSOU PŘEKÁŽKOU
se představí obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk a školy Pomněnka a Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, které navštěvují mimo jiné i děti s diagnózou autismu. Zájemci se prostřednictvím výstavy i doprovodných akcí více dozvědí o diagnóze poruchy autistického spektra (PAS) a o problematice autismu

Dětský klíč Šumperk, obecně prospěšná společnost byl založen 18.02.2000 s cílem pomoci dětem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám v regionu Šumperk, Zábřeh, Hanušovice, kde dosud pro velkou vzdálenost od větších měst nebyla možnost využívat tolik potřebné služby osobní asistence a odlehčovací služby, které směřují ke zlepšení péče o děti, dospívající i dospělé lidi s PAS, k podpoře jejich rodin a k hledání možností začlenění do běžného života.

Projekty odlehčovací služby jsou zaměřeny na výlety, víkendové pobyty, letní integrační pobyty. V rámci této služby je možné trávit čas v klubovně Dětského klíče či využívat odlehčovací byt. Služba současně umožňuje rodičům vykonávat povolání, účastnit se společenského života, věnovat se zdravým sourozencům či získaný čas využívat k odpočinku a regeneraci psychických a fyzických sil nezbytných pro další péči o postiženého člena rodiny.

Při všech aktivitách Dětského klíče je poskytována klientům pomoc osobních asistentů. Nabídka aktivit je přizpůsobována potřebám a požadavkům rodin. Realizací osobní asistence při volnočasových aktivitách vytváří Dětský klíč vhodnou časovou náplň, kdy člověk s PAS má možnost smysluplného trávení volného času v kroužku sociálních dovedností, tělocviku nebo při jízdě na koni. Tento projekt je v rámci Olomouckého kraje ojedinělý. 

Fotogalerie