Cestou barev zahájení výstavy ZŠ a SŠ Pomněnka o.p

Zahájení výstavy proběhne 7.9.2011 v 10 hodin v půjčovně pro mládež

Motto: „Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“

Výtvarníci: Žáci, studenti, učitelé Základní a střední školy Pomněnka
Cílem výtvarné tvorby není výsledný produkt, i když ten je pro děti vždy motivací a tedy určitou satisfakcí, ale celý proces. Děti by si ho měly užít. V jeho průběhu jsou mnohokrát podporovány k sebevyjádření pro ně samotné nejbližším, nejpřijatelnějším a nevíce odpovídajícím způsobem, o kterém si rozhodují sami. Takto se pracuje na akceptaci sebe sama a ostatních členů skupiny. Děti se učí přijímat odlišnosti v rámci skupiny, což vede následně přirozeně k větší toleranci.