VÝTVARNÁ DÍLNA

Artefiletická technika pro rodiče s dětmi – Naše zahrádka
Výtvarnou dílnu povedou: Romana Večerová a Milada Sobková

Jaro přišlo se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem…
Některé kytičky se již probudily a poznaly krásu našeho světa, ale některé stále dřímají v podzemních komůrkách a čekají na to, až je probudíme (společné hraní). Každý z nás probudí tu svoji (kresba kytičky) a vyroste na naší společné zahrádce (společná koláž z klacíků, kamínků).
Doba trvání: 1 – 1,5 hod.
Max. počet účastníků výtvarné dílny: 10 dětí + 10 rodičů.