Život a dílo skladatele Foltýna - Karel Čapek

Klášterní kostel v 18.00 hod.

Učinkují: Alfréd Strejček a Štěpán Rak

Vstupné

80 Kč, mládež a senioři 60 Kč