Setkávání se seniory

16.00 Vernisáž

Výtvarné práce Aleny Pecákové

Služby pro seniory Charity Šumperk a Pontis o.p.s.

16.45 Cestopisná beseda

Zbyslav Šmíd - Kavkaz

Vstup zdarma

Alena Pecáková, nar. v r. 1942 v Moravské Loděnici u Olomouce. V roce 1945 se přestěhovala s rodiči do Nového Malína a vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Nyní bydlí v Šumperku, kde do svého důchodu pracovala jako návrhářka designu v Moravolenu. Výtvarná činnost je jejím celoživotním koníčkem.

Zbyslav Šmíd, nar. v 1932, vystudoval lesnickou školu a do svého odchodu do důchodu v r.1992 pracoval na odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Šumperk. Turistika a příroda je jeho celoživotním koníčkem, rád cestuje, je výborným pořadatelem zájezdů pro seniory Klubu důchodců Šumperk. Při besedě seznámí posluchače se zážitky z cesty po Kavkazu a promítne diapozitivy.

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace, která poskytuje službu ošetřovatelskou pečovatelskou a osobní asistenci v domácnostech; půjčuje zdravotní pomůcky, provozuje chráněnou dílnu, poskytuje humanitární pomoc a základní sociální poradenství.

Pontis Šumperk o. p. s.

Cílem oddělení služeb pro seniory je prostřednictvím sociálních služeb: pečovatelské služby, denního stacionáře, odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb pomoci uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovit nebo zachovat jejich původní životní styl.

 

Fotogalerie