Březen - měsíc čtenářů

Bezplatná registrace pro čtenáře měsíčníku Kulturní život Šumperka

Slosování nových čtenářů o věcné ceny

Městská knihovna Šumperk nabízí bezplatnou registraci do knihoven na ul.17.listopadu 6 a do pobočky Sever na Temenické ulici pro čtenáře Kulturního života Šumperka.

Každý, kdo předloží v knihovně během března kupón, který bude otištěn ve třetím čísle Kulturního života, může být na jeden rok zdarma zaregistrován, pokud již vlastní legitimaci, bude mu registrace na jeden rok prodloužena.

Noví čtenáři, kteří se zapíší do knihovny během měsíce března, budou zařazení do slosování o věcné ceny.