Setkávání se seniory

Střední zdravotnická škola Šumperk od 15.00

Péče o ležící seniory

Charita Šumperk ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Šumperk pořádají

přednášku s praktickou ukázkou péče o člověka, který je díky nemoci upoután na lůžko s možnosti vyzkoušet si např. převlečení lůžka, celkovou hygienu...