Seminář seniorů SKIP

Setkání knihovníků - seniorů pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk

Vážení a milí kolegové a kolegyně

Přijměte pozvání na tradiční setkání knihovníků - seniorů, které se tentokrát bude konat v Šumperku. Město Šumperk bývá často nazýváno bránou do Jeseníků a do jisté míry tak může být vnímáno. Téměř všechny ulice v okrajových částech města končí u lesa nebo na louce blízko něj, do horských středisek v Jeseníkách je nedaleko.. Stále více návštěvníků našeho města se ale přesvědčuje, že Šumperk je zároveň cílem, kam stojí za to přijet. Historie města je bohatá a dramatická, Šumperk - stejně jako četné obce v okolí - patří do Sudet, tedy do území, dříve osídleného převážně německým obyvatelstvem. Poválečný odsun a následné dosídlení notně zamíchaly historií a vztahem obyvatel ke svému rodnému kraji. Současná generace již ale má ve zdejším kraji kořeny a má k městu i ke kraji, ve kterém žije, silný vztah. Knihovníci nejsou výjimkou, proto se Vám budeme snažit ukázat v maximální míře, co je u nás pěkného.

Ubytování je zajištěno v hotelu Grand v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Hotel je nedaleko od autobusového i vlakového nádraží v klidné části města vedle parku, na začátku pěší zóny. Do knihovny je to cca 200 m, nebude třeba používat městskou dopravu.

Těšíme se na Vás a doufáme, že se Vám v Šumperku bude líbit.

Termín: 5.6. - 7.6.2013

Místo konání Šumperk - Městská knihovna Šumperk, www.knihovnaspk.cz Hotel Grand www.hotelgrandsumperk.cz

Počet účastníků: 30

Ubytování Hotel Grand, 17.listopadu 1 (cca 150 m od knihovny) ve dvoulůžkových pokojích)

Závazné přihlášky Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk buď písemně, případně mailem na adresu: dankova@knihovnaspk.cz do 25.5.2013 (raději dříve)

Účastnický poplatek: 650,- Kč bude vybírán při prezenci v hotelu Grand

 

Fotogalerie
Zahájení semináře v kavárně hotelu Grand
S aktualitami SKIP seznámil Mgr.Roman Giebisch PhD
Za SKIP 10 přijela a pohovořila Mgr.Zuzana Bornová
O světovém rekordu v korálkování hovořila Jitka Sopperová
Mgr.Kamila Šeligová hovořila a cyklech Když bariéry nejsou překážkou
Alena Holíková a Virtuální univerzita třetího věku v Libině
O pomoci knihovnám regionu hovořila Lenka Havlíčková
Na šumperské radnici přivítal hosty starosta Mgr.Zdeněk Brož
Rozhled z radniční věže
Procházka večerním městem se konala v doprovodu historika Mgr.Polácha
Z výletu do Údolí Desné - horní nádrž Dlouhé stráně
Před kaplí v Pekařově
Společné foto před knihovnou Vikýřovice
Příprava na společenský večer začali již odpoledne
Z podvečerního setkání na zahradě
Vystoupení Old Time Jazzband
Zahájení se mináře se ujal místostarosta Ing.Marek Zapletal
Odborného semináře se účastnili také knihovníci ze Šumperka a okolí
Úvodem žáci ZŠ Oskava: Čím budu
S aktuálními informacemi přijel z NK Čr PhDr. Vít Richter
Na téma Senioři a SKIP hovořila Mgr.Zlata Houšková
Daniela Wimmerová - Knihovna, nedílná součást života obce
Na závěr: výuka kouzla proti dešti
Společná témata trvají, loučíme se neradi...Děkujeme