Týden knihoven

ZADÁNO PRO NEJMENŠÍ

Pondělí 30.září od 10 hodin zahajuje pravidelná setkání Klub maminek. Setkání, určená těm, kteří chtějí pěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nejranějšího věku, se budou konat 1 x měsíčně v půjčovně pro mládež vždy od 10.00 hodin.

Téma pro prní schůzku: knihy s obrázky Heleny Zmatlíkové

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČTOU DĚTEM; cyklus čtení nejmenším posluchačům, do kterého se postupně připojují také mateřské školy, školní družiny a veřejné knihovny v okolí Šumperka, vyhlásili pořadatelé festivalu Město čte knihu. Zahájen bude u příležitosti Týdne knihoven 30.9., pokračovat bude až do 20.11. 2013.

VÝSTAVA

JINDŘICH BUXBAUM

KYJEVSKÁ JEŠIVA – černobílé fotografie

3.10 v 17.00 hod. – výstavu za přítomnosti autora uvede Miroslav Koval