MOJE KNIHA

6.ročník výtvarné a literární soutěže

Do soutěže bylo doručeno 140 prací.

Vyhlášení výsledků se bude konat 16.4. v Kulturním a komunikačním centru v Rapotíně.

www.mojekniha.wbs.cz

Soutěž bude probíhat ve skupinách podle věku:

 1. Předškolní děti (MŠ)
 2. Mladší žáci ( 6 – 10 let) – jednotlivci, kolektiv
 3. Starší žáci ( 11 – 15 let) – jednotlivci, kolektiv

Práce budou zařazeny do těchto kategorií:

I. deníková tvorba

 1. poezie
 2. próza
 3. příručka (velký důraz bude kladen na původnost textu, vlastní zkušenost, např. vaření, výroba nějakého výrobku či jeho použití)
 4. obrázková kniha
 5. komiks

Ze všech odevzdaných prací budou dále vybráni a oceněni autoři podle hledisek:

 • výtvarné zpracování, originální vazba
 • absolutní vítěz - celkový dojem, původnost textu, originální vazba

Termín odevzdání prací: 24.února 2014

 • Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 78701 Šumperk
 • ZŠ a MŠ Údolí Desné, Družstevní 125, 788 14 Rapotín (Mgr. Jana Rozsívalová)

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat 16.dubna 2014 v Kulturním a koordinačním centru Rapotín (autobusová zastávka U hřiště)

Z prací dětí bude uspořádána putovní výstava, kterou zahájíme již tradičně v Ruční papírně Velké Losiny.

Těšíme se na všechny práce a mladým autorům přejeme mnoho úspěchů v jejich tvorbě.

- za MŠ a ZŠ Údolí Desné Mgr. Jana Rozsívalová rozsivalova.jana@seznam.cz

- za Městskou knihovnu Šumperk Mgr.Zdeňka Daňková dankova@knihovnaspk.cz

Partneři soutěže: Ruční papírna Velké Losiny a.s, Obec Rapotín, Kulturní a koordinační centrum Rapotín, Sdružení rodičů Údolí Desné, Multimedia Art Praha

 

Fotogalerie