Historie zaniklé osady Josefová

foto z archívu sběratele Petra Možného

Beseda

Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny.

Štěpán Hýbl a Pavel Mareš

středa 19.3.2014 v 18.30 hod.

Vstupné dobrovolné.

Přednáška o historii zaniklé osady Josefová (Josephthal, také NeuJosephthal) v katastru obce Nové Losiny na základě studia archivních a veřejně dostupných materiálů. Mapuje dějiny místní sklářské huti, která byla v provozu v období let 1732 až 1790, uvádí základní informace o technologii výroby skla a jeho příměsí, tavicí peci používané v 18. století, profesích této sklářské huti, produkci a mzdách místních sklářů. Přináší základní informace o obyvatelích osady od 18. století do roku 1945, popisuje současný stav místa osady. Dozvíme se základní informace o zaniklé úzkorozchodné lesní železnici Františkov – Josefová se svážnicí.

Štěpán Hýbl

Žák 3. ročníku Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk oboru technické lyceum. Práci zabývající se historií osady Josefová zpracoval ve školním roce 2012/2013 v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost a v kategorii Historie obsadil 1. místo v krajském kole soutěže a 2. místo v celorepublikovém kole. Za tuto práci byl oceněn hejtmanstvím Olomouckého kraje jako talentovaný žák.

Mgr. Pavel Mareš

Učitel společenskovědních předmětů na Vyšší odborné a Střední průmyslové škole Šumperk, který svému žáku poskytl odborné zázemí.

 

Fotogalerie