Knihovna ve své obci

Seminář pro knihovníky okresu Šumperk

od 9.30 hodin

Registrace: knihovna@knihovnaspk.cz

tel. 583283138

Knihovna ve své obci

Čtvrtek 22.května 2014 od 9,30 hodin

v knihovně na ul. 17.listopadu 6 v Šumperku.

Program:

Zahájení Zdeňka Daňková, Měk Šumperk

Představuje se Knihovna roku 2008 Pavlovice u Přerova

http://www.pavloviceuprerova.cz/knihovna

- Jak jsme budovali knihovnu - Vlastimil Bia, starosta

- Knihovna Pavlovice dnes - Danuše Sklenářová, knihovnice

Okénka do knihoven

- Moravičany - knihovnice Iva Fučíková

- Postřelmov - knihovnice Petra Balcárková

- Zvole - knihovnice Věra Špačková

Přestávka na kávu

Knihovna a děti

- pasování prvňáčků v Zábřehu a okolí - Jana Šmehlíková, MěK Zábřeh

Setkávání nejstarších čtenářů - Kamila Šeligová, MěK Šumperk

Má být knihovna na Facebooku? aneb pár informací o médiu, které nelze přehlížet Miroslav Daněk, MěK Šumperk

Předpokládané ukončení do 13.30 hod.