VĚDA A JEJÍ FILOZOFIE

Pozvánka na besedu

SMYSL ŽIVOTA

Čtvrtek 15.5. 14.00 hod.

Besedu povede doc. Ing. Jaromír BÁR, CSc.,nar. 1927, vysokoškolský vědecko-pedagogický pracovník v nukleárních vědách. Působil v Brně, v Moskvě a v Káhiře. Pro nesouhlas s okupací Československa sovětskými vojsky byl od r. 1971 do své rehabilitace v r.1990 postižen zákazem pedagogické činnosti. Má více než 200 odborných prací, z nich nejdůležitější je kniha: Severa, J.; Bár, J.: „Handbook of Radioactive Contamination and Decontamination", ELSEVIER Comp., Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo 1991. V důchodu se zabývá filozofií vědy, v r. 2006 vyšla v nakladatelství Fontána Olomouc jeho kniha „Věda a osud lidstva – k některým otázkám filosofie věd a smyslu existence lidstva“. Dovede vysvětlit i velmi obtížné otázky tak, aby jim porozuměl každý, kdo má o věc zájem.