Vánoce v knihovně

Prodejem výrobků z chráněných dílen jsme získali

11.001,- Kč pro centrum Oáza a 5.450,- Kč pro Dětský klíč Šumperk.

Děkujeme všem, kteří se připojili ke sbírce Vánoce v knihovně a přejeme, aby zakoupené dárky obdarované potěšily.

OÁZA - centrum pro dospělé lidi s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním.

Motto: "Hranice je pouze v našich hlavách. Ta není nikde jinde. Jestli máme dostatek faktazie pro to, abychom i ty, kteří jsou až na konci, zařadili do normálního světa, tak tam jsou. Jestliže nemáme, tak tam není nic." Milan Cháb, 1994

www.charitazabreh.cz

Dětský klíč Šumperk - nabízí osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením, zejména s poruchou autistického spektra, ve věku od 3 do 26 let a jejich rodinám sociální služby.

www.detskyklic.cz