Hrad a zámek Úsov v dějinách

Přednáška historika Vlastivědného muzea v Šumperku PhDr.Zdeňka Doubravského

Středa 14.ledna v 18.30 hod.

Vstupné 50,- Kč

Přednáška seznamuje s nejvýznamnějšími historickými událostmi související s
hradem a zámkem Úsovem a s jeho stavebněhistorickým vývojem. Ozřejmuje
souvislosti jeho vzniku s přeložením zemské cesty po založení města Uničova
a jeho nejstarší obranný systém. Pozornost je věnována úloze této pevnosti
ve válkách mezi moravskými markrabaty, ve válkách husitských a
česko-uherských. Výstavba renesančního paláce a jeho pozdější barokní úprava
spojená s vybudováním honosného schodiště daly zámku nynější podobu.
Pojednání o jeho využití pro potřeby lesnické školy, později
lovecko-lesnického muzea a mlynářské školy uzavírá historii zámku.
Přednáška je provázena obrazovými dokumenty.

 

Fotogalerie