Soňa Zapletalová - Intuitivní obrazy

Řeka proudící pod řekou - svět mezi světy

5.3.-22.4.

Zahájení výstavy 5.3. v 17.00 hod.

Výstavu za přítomnosti autorky uvede Miroslav Václavek

Soňa Zapletalová v současné době pracuje jako speciální pedagožka v Dětském domově se školou Šumperk na Vyhlídce.

Studium:

  • v letech 1995 – 1998 – studium učitelství druhého stupně ČJ – VV na katedře Výtvarného umění Pedagogické fakulty UP v Olomouci
  • v letech 2001 -2004 - studium oboru Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky na Pdf UP v Olomouci zakončené státní závěrečnou zkouškou z předmětů: psychopedie, etopedie a terapeutické metody ve speciální pedagogice a obhajobou bakalářské práce na téma: Možnosti uplatnění arteterapie v oblasti speciální a léčebné pedagogiky
  • od r. 2004 – 2006 - specializační studium arteterapie na Centru celoživotního vzdělávání UP v Olomouci zakončené závěrečnou prací z arteterapie na téma: Portrét

Od dětských let se aktivně věnovala malbě olejovými barvami na plátno, malbě akrylem, kresbě tužkou, úhlem, rudkou a perokresbě. Ráda také maluje na textil – převážně na hedvábí. Cizí ji není ani práce s hlínou – keramika a nejrůznější kombinované techniky.

Individuálně studuje arteterapii, psychoterapii a automatickou kresbu.

Slovo autorky:

Autorské intuitivní a energetické obrazy malované olejovými barvami na plátno.

Jedná se o vyjádření energetických vibrací obrazem malovaným olejovými barvami na plátno. Jednotlivé intuitivní obrazy zatím jsou pojmenovány jen orientačně. Názvem totiž jen těžko můžeme vystihnout to, co chceme vyjádřit. Pro desítky pocitů, dojmů a vjemů máme jediný výraz a jak sdělit, který zrovna máme na mysli, v srdci, v duši? A jak vlastně zjistit, jestli ti druzí to vnímají stejně? Každý obraz působí svojí energií na svého pozorovatele, kdy jej každý vnímá jinak, individuálně a jedinečně. Vzniká pod mýma rukama jako jedinečný souhrn barev, emocí a energií. V každém obrazu jsou skryty jiné vibrace, každý má jiné poselství, každý vás povede do jiného světa a každý jinak bude s vámi rezonovat, podle toho, jaký má pro vás konkrétně význam, poselství a podle toho, co vám zrcadlí. Obraz se vám buď bude líbit nebo ne a nebo vás může přitahovat a oslovovat, i když nebudete zrovna vědět proč. Působením času budete už jen pronikat víc a víc do jeho hloubky, nacházet v něm nové výjevy, čerpat z něj energii a chápat jeho skryté významy, které jsou vlastně odrazy skryté ve vás. Je ovšem velmi pravděpodobné, že s tím, jak se vyvíjíte vy se bude měnit i váš pohled na jednotlivé obrazy. Přála bych si, aby si každý obraz našel toho, koho osloví, protože opravdové jen to, co působí...

 

Fotogalerie