Jak nevidomí poznávají svět

Zahájení výstavy a vyhlášení výsledků soutěže

Čtvrtek 21.5. 15.30

půjčovna pro mládež a zahrada za knihovnou

Světem s bílou holí

Vyhodnocení soutěže

Do soutěže bylo doručeno 117 prací.

Z tohoto počtu bylo 12 kolektivních a 105 prací jednotlivců.

Účast 6 mateřských škol a 6 základních škol

MŠ Barvínek Bludov

MŠ Libina

MŠ Štíty

MŠ Sluníčko, Generála Krátkého Šumperk

MŠ Sluníčko, Šumavská Šumperk

MŠ Strejcova Zábřeh

ZŠ Bludov

ZŠ a MŠ Údolí Desné Rapotín

ZŠ Vodní 27, Mohelnice

ZŠ Šumavská 21, Šumperk

Schola Viva, Erbenova Šumperk

ZŠ Severovýchod Zábřeh

Oceněné práce:

Mateřské školy – kolektivy

MŠ Sluníčko, Gen.Krátkého Šumperk

MŠ Barvínek, Bludov

Mateřské školy – jednotlivci

1. Lukáš Přichystal – MŠ Strejcova Zábřeh

2. Barbora Štěpánková – MŠ Sluníčko, Šumavská

3. Nela Šanovcová – MŠ Štíty

3. Klára Pospíšilová – MŠ Libina – včelky

Základní školy – kolektivy 6 – 10 let

1.3.C Vodní 27, Mohelnice

1. 3.A Schola Viva Šumperk

2. 3.A ZŠ a MŠ Údolí Desné Rapotín

3. 2.B ZŠ Mohelnice

3. 1.A ZŠ Mohelnice

Zvláštní cena: 3.D ZŠ Šumavská 21, Šumperk

Základní školy – jednotlivci 6 – 10 let

1. Daniel Špička – 1.tř. ZŠ Bludov

2. Michal Hošek – 3.C ZŠ Mohelnice

3. Petr Gronych – 2.A Schola Viva

Základní školy – jednotlivci 11 – 15 let

1. Daniela Šanderová – Schola Viva Šumperk

2. Michaela Hradilová – Schola Viva Šumperk

3. Natálie Jílková – ZŠ Zábřeh - Severovýchod

Předání cen: 21.5. v 15.30 Městská knihovna Šumperk

Hlavním smyslem soutěže a následné výstavy, pořádané ve spolupráci se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých , je podnítit zájem dětí o život nevidomých a dát prostor k výtvarnému vyjádření dětského pohledu na život zrakově postižených.

Soutěžní kategorie:
Jednotlivci : 1) Mateřské školy Kolektivy: 1) Mateřské školy
2) 6 - 10 let 2) 6 - 10 let
3) 11 - 15 let 3) 11 - 15 let

Podmínky účasti:
1) Do soutěže jsou přijímány obrázky i prostorová díla vytvořené libovolnou výtvarnou technikou.
2) Zadní strana obrázku musí být opatřena štítkem obsahujícím
- název obrázku
- jméno autora
- rok narození autora (soutěžní kategorie)
- třída a škola, kterou žák navštěvuje

- kontaktní email
3) Každý autor (kolektiv) se může zúčastnit pouze s 1 soutěžní prací.
4) Zaslané soutěžní práce se nevracejí ( pouze na vyžádání).

Termín a místo doručení prací: Do soutěže budou zařazeny všechny práce doručené do 20. 4. 2015 na adresu:
Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 630/6, 787 01 Šumperk

Výstava prací:
Došlé práce budou vystaveny ve dnech 21.5. – 30.6. v prostorách půjčovny pro mládež Městské knihovny Šumperk, 17.listopadu, 78701 Šumperk

Vernisáž výstavy a předání cen nejlepším autorům 21. 5. 2015 v 15.30

v rámci Kávového festivalu v prostorách Městské knihovny Šumperk, 17.listopadu 630/6, Šumperk.

Výsledková listina bude po ukončení soutěže odeslána všem zúčastněným školám, vyvěšena na www.knihovnaspk.cz a k nahlédnutí na SONS, 8. května 22, Šumperk

Těšíme se na Vaši účast a děkujeme!


Informace:

SONS, 8. května 22, Šumperk, tel. 583 217 105, R. Jandrtová, V. Prokopová, S. Bezděková

Městská knihovna Šumperk,17.listopadu 630/6, Šumperk, tel. 583 214 588, K. Šeligová, J.Sopperová

 

Fotogalerie