Brány památek dokořán - beseda

HISTORIE, VÝVOJ A REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠUMPERK

Monika Pauová

ARCHITEKT ERNST WIESNER A BUDOVA ŠUMPERSKÉ POŠTY V ŠUMPERKU

Bára Kaněv

Čtvrtek 16. 4. v 17.00 hod

Vstup volný

Území historického jádra města Šumperk bylo v roce 1992 prohlášeno vyhláškou MK ČR za památkovou zónu. Důvodem pro prohlášení bylo zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu tohoto území, kterou tvoří především jeho význam pro historickou a kulturní osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a také vnější obraz sídla. Pro naplňování daného významu a zabezpečení ochrany plošně chráněných území vláda schválila dotační program nazvaný „ Program regenerace městských památkových rezervací a zón“ a uložila současně příslušným orgánům uvolnit ze státního rozpočtu potřebné finanční prostředky. Možnost čerpat tyto prostředky je podmíněna především existencí městských programů regenerace. První takovýto program byl schválen usnesením zastupitelstva města Šumperk v roce 1994 a je v pravidelných intervalech aktualizován. Od roku 1993 do roku 2014 bylo z tohoto programu poskytnuto celkem 23 464 tis. Kč, které byly použity na postupnou obnovu kulturních památek nacházejících se na území městské památkové zóny Šumperk.