Regionální literatura a knihovna

Seminář pro knihovníky.

Čtvrtek 17.9. od 9.00 hodin

Účastnický poplatek 70,- Kč

Regionální literatura a knihovna

Šumperk 17.září 2015

8.30 prezence

9.00 Regionální odborná a vlastivědná literatura očima historika. PhDr. Zdeněk Doubravský, Vlastivědné muzeum v Šumperku

9.30 Co najdete ve sborníku Státního okresního archívu. PhDr.Hana Jarmarová, SOA Šumperk

10.00 Regionálie z Nysy – Magdalena Dudek, Městská a regionální knihovna v Nyse (Polská republika)

10.30 Přestávka

11.00 Z praxe našich knihoven:

- Pohádky a pověsti našeho kraje – Mgr. Jana Šmehlíková, Městská knihovna Zábřeh

- Jak využíváme obecní kroniku – Marcela Hamplová – Městská knihovna Úsov

- Komiks z Mohelnice – Bc.Hana Haltmarová, Městská knihovna Mohelnice

11.30 Regionální literatura v rádiu. Miroslav Kobza, Český rozhlas Olomouc

12.30 Ukončení dopolední části, přestávka na oběd

Odpolední program – pro předem přihlášené zájemce (vyznačte na přihlášce):

13.30 Přesun autobusem ( v jednání je bus Praga RND z r.1948) do Muzea silnic Vikýřovice a zde Komentovaná prohlídka expozice Po stopách bratří Kleinů.

Účastnický poplatek:

70 Kč

Přihlášky:

Kontakt na pořadatele: Mgr. Zdeňka Daňková dankova@knihovnaspk.cz, 774 664 647