Hanny Firla a Zdeněk Dočekal

POEZIE A HUDBA

Básně a texty Michaela Horáčka s hudbou Petra Hapky

Knihovna - 18.30

Vstupné 50,- Kč