S historiky za nepovšimnutými památkami v okolí

Zájezd v rámci cyklu Setkávání se seniory nás tentokrát zavede do Sudkova, Brníčka a Bludova

Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace

pořádá autobusový zájezd pro seniory

S historiky za nepovšimnutými památkami v okolí

Sudkov, Brníčko, Bludov

čtvrtek 4.června 2015

Odjezd 8,30 z autobusového nádraží (sraz před budovou AN)

Památky navštívěných obcí nám přiblíží památkářka Ing.Arch.Jitka Štáblová a historik Mgr.Drahomír Polách.

Cestou zastávka na kávu a malé občerstvení v Bludově.

Příjezd do Šumperka do 14.00 hod.

Cena zájezdu: 50 Kč

Přihlášky a rezervace míst - spolu s úhradou ceny zájezdu:

Knihovna na ul.17.listopadu 6, půjčovna pro dospělé tel. 583 283 138

Mgr. Kamila Šeligová

Zájezd se koná v rámci cyklu Setkávání se seniory, který finančně podpořilo město Šumperk

 

Fotogalerie